BINNEN NEDERLAND EN BELGIË GÉÉN VERZENDKOSTEN BOVEN € 100,--

Algemene voorwaarden

 

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Lichtshop.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
De Lichtshop behoudt zich het recht voor de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van uw bestelling.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van De Lichtshop.

LET OP: Op het moment dat u de algemene voorwaarden accepteert, is uw bestelling definitief geplaatst!

Levering
Na ontvangst van uw betaling zal de bestelling uiterlijk de volgende werkdag aan POST NL aangeboden worden.

De Lichtshop probeert zo veel mogelijk alle op de site aangeboden artikelen op voorraad te houden. Indien een artikel niet op voorraad is, zullen wij u hierover in kennis stellen met de verwachte levertijd. Alle gemelde levertijden zijn een indicatie en kunnen niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid. Indien u niet akkoord gaat met een langere levertijd, kunt u de overeenkomst binnen 4 dagen na melding hiervan per email ontbinden.

Overeenkomst
Een overeenkomst tussen De Lichtshop en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door De Lichtshop op haalbaarheid is beoordeeld.
De Lichtshop behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Prijzen
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór de definitieve afronding van de bestelling wordt de totaalprijs incl. verzendkosten aan u getoond.
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

Betaling
Betaling van uw bestelling kan op één van de volgende manieren:

  •  iDEAL:

U rekent af in uw vertrouwde betaalomgeving en u wordt automatisch doorgestuurd naar uw eigen bank. U kunt dan direct het bedrag van de bestelling overmaken. 

  •  Bankoverschrijving:

Overboeking vooraf naar ons rekeningnummer onder vermelding van uw ordernummer. Wanneer de betaling binnen is wordt uw bestelling verzonden en krijgt u hiervan melding.

Garantie
De Lichtshop garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het artikel verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan De Lichtshop schriftelijk te worden gemeld.

Meegeleverde lichtbronnen (alle soorten lampen) en glaswerk vallen niet onder de garantie.
 
Herroepingsrecht
Bij aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel. Voorwaarde is dat u tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking.

Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt:

  • Dient u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons te retourneren.
  • Wordt het reeds betaalde bedrag van de aankoop zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending terugbetaald.
  • De kosten van terugzending zijn voor eigen rekening.

Download hier het formulier om een retourzending te melden.

Uitzonderingen retourneren

Uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing op artikelen die:

- verzegeld zijn en waarvan vervolgens de verzegeling is verbroken.
- in opdracht van de consument speciaal vervaardigd of gemodificeerd zijn.
- duidelijk van persoonlijke aard zijn, zoals naamplaatjes e.d.

Retourneren, omruilen
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.
Het artikel dient uiterlijk binnen zeven werkdagen na ontvangst op het afleveradres als retour of voor ruiling gemeld te zijn.
De artikelen dienen nog in originele staat van verzending te zijn, voorzien te zijn van eventuele aangehechte labels en in originele onbeschadigde verpakking te worden geretourneerd. De kosten voor het retour sturen zijn voor uw eigen rekening.

U kunt uw bestelling terug sturen naar ons adres:
De Lichtshop
Somerenerf 2
5035 KM, Tilburg


Klantenbeheer
Na het plaatsen van een bestelling of opvragen van een offerte bij De Lichtshop worden uw gegevens opgenomen in ons klantenbestand. De Lichtshop respecteert de privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens. Gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de internetsite van De Lichtshop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht
De Lichtshop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

De Lichtshop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Lichtshop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Bedrijfsgegevens

www.de-lichtshop.nl
[email protected]


De Lichtshop


KvK nummer 54658373 Tilburg
BTW nummer NL 0808 495 81 B01

RABO bank: 019.12.25.193

BIC: RABONL2U
IBAN: NL26RABO0191225193